Αμοιβή και Όροι

Διατηρώ την αναλυτική μου δραστηριότητα κατά κύριο λόγο στην Ζυρίχη όπου διαμένω. Επισκέπτομαι συχνά την Αθήνα όπου προσφέρω συνεδρίες σε μικρό κύκλο ενδιαφερομένων με τους οποίους εν συνεχεία συνεχίζω τις συνεδρίες online κατά το διάστημα τις απουσίας από την Ελλάδα.

Η αμοιβή μου στην Ελβετία είναι chf190 / 60 λεπτά.  Εν γένει, προσπαθώ να διαμορφώνω την αμοιβή μου λαμβάνοντας υπόψιν τις οικονομικές δυνατότητες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνομαι  ανά περίπτωση.  Εφόσον υπάρχει ένα αυθεντικό θεραπευτικό αίτημα είναι πρόθεση μου να κάνω ότι μπορώ για να ανταποκρίνομαι. Συνήθως, η αμοιβή μου στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 75-90 ευρώ/60 λεπτά.

Δεν είμαι συμβεβλημένος με κρατικά ή ιδιωτικά ταμεία.

Κατανοώ την ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Τροποποιήσεις στην ώρα των συνεδριών (αλλαγές ή ακυρώσεις) είναι ευπρόσδεκτες εφόσον γίνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν.  Σε αντίθετη περίπτωση διατηρώ το δικαίωμα να χρεώσω την ώρα κανονικά. Η πρώτη δοκιμαστική ώρα παρέχεται δωρεάν εφόσον δεν ακολουθείται από επόμενες συνεδρίες.